Wanneer krijg ik AOW?

Bereken hier wanneer je een AOW-uitkering krijgt. Vanaf 1 januari 2013 verandert ieder jaar de AOW-leeftijd. Gebruik dit hulpmiddel om te zien wanneer je je AOW-leeftijd bereikt.

Jouw geboortedatum
Nu berekenen
Leeftijd waarop je AOW-uitkering ingaat
Datum begin AOW-uitkering
Jaren nog te werken

Het AOW maakt deel uit je totale pensioen. Zodra je met pensioen gaat krijg je in plaats van loon, pensioen. Op het moment dat je AOW ontvangt krijg je ook te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen.

Hoe werkt de AOW?

Je ontvangt jouw 1e AOW-uitkering op de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt, dus op je verjaardag. Ben je op de laatste dag van de maand jarig, dan mis je een hele maand inkomen omdat salaris of uitkering stoppen op de laatste dag van de maand voorafgaand op de maand waarin je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

AOW afkorting

De afkorting AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Deze wet regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen. De AOW is een van de zogenoemde volksverzekeringen.

De Belastingdienst int de premies volksverzekeringen tegelijk met de inkomstenbelasting bij de verzekerden jonger dan de AOW-leeftijd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW uit aan de verzekerden vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd. De AOW-premieplicht eindigt op de eerste dag van de betreffende maand.

Waarom is de AOW veranderd?

Dat de AOW leeftijd omhoog gaat komt door de stijging van de gemiddelde levensverwachting. Daarnaast is de verandering voordeliger voor de staatskas aangezien er minder uitbetaald zal worden.

Mensen met zwaar werk, personen die ziek worden of werkloos, komen regelmatig niet meer aan het werk en bouwen minder pensioen op. De AOW-leeftijd is en blijft dan ook een discussiepunt omtrent het huidige pensioenstelsel. Tot 2022 gaat de leeftijd omhoog waarbij je eerste AOW uitkering bepaald wordt door je geboortedatum en hoe oud we gemiddeld in Nederland worden.

Wanneer AOW gerechtigd?

Een voorwaarde voor het aanspraak kunnen maken op een AOW-uitkering is dat men 50 jaar binnen het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd is geweest. Deze 50 jaar is gebaseerd op de algemene werkzame leeftijd, gerekend vanaf 50 jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Ieder jaar wordt 2% van het recht op uitkering opgebouwd. Je kunt met onze AOW bedrag bereken hulpmiddel berekenen hoeveel AOW je zult ontvangen.