AOW aanvragen hoe gaat dat?

Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat u AOW kunt aanvragen. Eerder aanvragen is niet mogelijk. Als u in het buitenland woont, moet u de AOW-uitkering in uw woonland of bij de SVB aanvragen. Het aanvragen van een AOW-uitkering kan online of per post. Voor de online aanvraag via Mijn SVB heeft u een DigiD account nodig.

AOW aanvragen vanuit het buitenland

Als u in het buitenland woont, moet u de AOW-uitkering bij de pensioeninstelling in uw woonland of bij de SVB aanvragen. Het land waar u woont, bepaalt waar u de uitkering moet aanvragen.

Indien u binnen de EU woont of in een land woont waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten en bent verzekerd voor een basispensioen dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende pensioeninstelling. Indien u hiervoor niet verzekerd bent dan kunt u contact opnemen met het SVB.

AOW verdragslanden

Naast de landen die lid zijn van de EU of EER, heeft Nederland ook met de onderstaande landen een verdrag over sociale zekerheid gesloten: